โรงพยาบาลเมืองเสรวง

231 หมู่ 4 ตำบลหนองผือ อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 45220

โทร 043-597073 ถึง 4

โทร 043597537 (งานประกันสุขภาพฯ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองสรวง
นายแพทย์พิทักษ์พงศ์ พายุหะ
Link แนะนำ

สภาพอากาศ